Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej powstało w 1923 roku.

Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, organizacji afiliowanej przy UNESCO, zrzeszającej ponad 40 państw.
Towarzystwo zajmuje się popularyzacją najnowszej twórczości kompozytorskiej. Jego członkami są wybitni kompozytorzy, wykonawcy, muzykolodzy oraz miłośnicy nowej muzyki.

PTMW jest najstarszym i najważniejszym stowarzyszeniem tego typu w Polsce, o blisko 90-letniej historii. Pierwszym prezesem PTMW był Karol Szymanowski.

Wśród honorowych członków stowarzyszenia są m.in. Elżbieta Chojnacka, Włodzimierz Kotoński, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Jan Krenz, Bogusław Schaeffer, Tadeusz Strugała.

Dzięki przynależności do Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej stowarzyszenie zajmuje się również promocją polskiej muzyki za granicą (należy do Międzynarodowej Konferencji Promotorów Nowej Muzyki).

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność non‑profit (nie prowadzi działalności gospodarczej).